YIT Group Oyj

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Liikevaihto 2016 (milj. €)
1678
Liikevaihto 2017 (milj. €)
1994
Henkilöstö Suomessa
3319
Koko henkilöstö
5427
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Rakentaminen: asuminen, infrastruktuurin ja tuulivoiman rakentaminen sekä tuulivoimaan liittyvät palvelut

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

YIT on mukana monenlaisessa rakentamisessa, myös tuulivoimassa. YIT tarjoaa tuulivoimaloiden perustusratkaisuja sekä myös voimalan elinkaaren mittaisia palvelusopimuksia. YIT:llä on tällä hetkellä käynnissä viisi tuulivoimapuistohanketta Suomessa, joskin nämä kaikki ovat vielä kehitysvaiheessa. Jos kaikki hankkeet toteutuvat suunnitellussa laajuudessaan, on näiden tuulivoimapuistojen kokonaisteho noin 450 MW. YIT:ltä löytyy myös merituulipuistoihin liittyvää osaamista, jota päästään hyödyntämään kun merituulipuistot yleistyvät myös Suomessa. YIT on mukana Pöyryn ja VR:n ohella toteuttamassa Tampereen kaupungin raitiotievaunu-hanketta. Rakennustyöt alkavat vuonna 2017 ja YIT:n osuus sopimuksesta on noin 100 milj. euroa.

Vienti

Päämarkkina-alueet Suomen lisäksi Venäjä, Baltian maat, Tšekki, Slovakia ja Puola. YIT toimii yhteensä kahdeksassa maassa.