WE Tech Solutions Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
6
Henkilöstö Suomessa

13

Koko henkilöstö

13

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Merenkulun energiatehokkuus: laivojen akseligeneraattorit

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

WE Tech on erikoistunut merenkulun energiatehokkuuteen. WE Techin visiona on, että vuoteen 2030 mennessä kansainvälinen laivateollisuus kuluttaisi polttoainetta 30 % vähemmän. Yrityksen tarjoamilla "Variable Frequency Drive"- voimansiirtoratkaisuilla voidaan säästää 10-20 % aluksen polttoaineenkulutuksesta. Tavanomaisesti laivan sähkö tuotetaan usean apumoottorin avulla. WE Techin ratkaisussa akseligeneraattori tuottaa laivaan sähkön sen liikkuessa. Tällöin apumoottorit voidaan sammuttaa ja polttoainetta säästää. Yritys tarjoaa viittä erilaista ratkaisua, joilla saavutetaan erilaisia energiatehokkuuden tasoja. WE Techin tarjoamat voimansiirtoratkaisut voidaan asentaa laivoihin jälkeenpäin tai suoraan rakentamisvaiheessa. WE Techin ratkaisuja on käytetty etenkin erilaisissa rahtilaivoissa. Yritys ei itse valmista ratkaisujaan, vaan tuotannossa hyödynnetään Vaasan energiaklusterin osaamista. WE Techin mukaan tilauskanta on hyvä.

Vienti

Kiina, Turkki

Sijainti

63.1055259, 21.5943505