Valmet Oyj

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
2926
Henkilöstö Suomessa

n/a

Koko henkilöstö

n/a

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Polttokattiloiden tuotanto ja myynti

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Valmet on prosessiteknologian, automaatioratkaisujen sekä palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu- paperi- ja energiateollisuudelle. Teknologiatarjonta kattaa sellutehtaat, pehmopaperi-, kartonki- ja paperinvalmistuslinjat sekä bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin uusimpia ratkaisuja biopolttoaineiden ja -materiaalien kohdalla ovat muun muassa kaasutus ja integroitu pyrolyysi. Näiden uusien teknologioiden avulla yrityksen asiakkaat pystyvät tuottamaan biopolttoaineita ja biomateriaaleja, kuten bioöljyä, bioetanolia, biokemikaaleja ja biohiiltä. Valmetin lämmön- ja sähköntuotantoratkaisuissa käytetään puolestaan pääasiassa leijupolttoteknologiaa hyödyntäviä kattiloita. Niissä voidaan käyttää polttoaineena biomassaa, jätettä tai useaa eri polttoainetta. Valmet on toimittanut myös maailman suurimman (140 MW) biomassan kaasutuslaitoksen Vaskiluodon Voimalle Vaasaan. Vaskiluodon tapauksessa noin puolet voimalaitoksen käyttämästä hiilestä voidaan korvata kaasutetulla biomassalla. Laitos on valmistunut vuonna 2012. Vuoden 2016 aikana Valmet sai useita suuria energiateknologian tilauksia esimerkiksi Tanskaan, Ruotsiin sekä ensimmäistä kertaa Kiinaan, jonne toimitettiin jätteenpolttokattila.

Vienti

Toimintaa (mm. tuotantolaitoksia, myyntikonttoreita, palvelukeskuksia) globaalisti, toimii 33 maassa.

Sijainti

60.1733488, 24.829681