UPM

Liikevaihto 2016 (milj. €)
9812
Henkilöstö Suomessa

7300

Koko henkilöstö

7300

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Puunjalostus, biopolttoaineet, vesivoima

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

UPM:llä on tuotantoa 13 maassa sekä maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Seuraavassa käsitellään erityisesti yrityksen UPM Biopolttoaineet sekä Energia -liiketoiminta-alueita, sillä ne ovat tietokannan osalta yrityksen kiinnostavimmat osa-alueet. UPM Biopolttoaineet valmistaa selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä UPM BioVerno -nimistä uusiutuvaa dieseliä, jota voidaan käyttää sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa. Lisäksi tehdään myös uusiutuvaa naftaa, jota voi käyttää esimerkiksi biobensiinin biokomponenttina. Yrityksen pitkän aikavälin tavoitteena onkin kasvaa merkittäväksi toimijaksi kehittyneissä biopolttoaineissa (advanced biofuels). UPM BioVerno –diesel on drop-in diesel, eli sitä voi käyttää sellaisenaan perinteisen fossiilisen dieselin tavoin. UPM BioVerno -dieseliä on testattu vuonna 2016 100 %:na pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä HSL:n ja VTT:n kanssa. Polttoaine toimi korkealaatuisten dieseleiden tavoin. Fossiiliseen dieseliin verrattuna BioVerno -diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 %, sekä sen lähipäästöt ovat merkittävästi alhaisemmat. GoodFuels Marine ja Boskalis ovat onnistuneesti testanneet UPM:n puupohjaista biopolttoainetta myös meriliikenteessä 2016. Puolestaan energiantuotannossa UPM:llä on useita biovoimalaitoksia tehdasintegraattien yhteydessä ja yhtiö on mukana myös vesi- ja ydinvoiman tuotannossa. UPM Energia tuottaa vähäpäästöistä sähköä Pohjoismaisille markkinoille ja on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja. Sähköntuotannon lisäksi yhtiö toimii aktiivisesti sekä sähkö- että johdannaismarkkinoilla. UPM Energian varoihin sisältyvät vesivoimalaitokset Suomessa sekä osuudet energiayhtiöissä.

Vienti

UPM Biopolttoaineet: Pohjoismaat, Hollanti