Turku Energia (konserni)

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
255
Henkilöstö Suomessa
279
Koko henkilöstö
279
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: hajautettu tuotanto, aurinkosähkö, bioenergia

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Varsinais-Suomessa toimivan Turku Energian tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 50 % yrityksen tuottamasta sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Vuonna 2016 Turku Energia tuotti kaukolämmöstään 28 % uusiutuvalla energialla. Vuoden 2016 aikana Turku Energia teki St1:n kanssa aiesopimuksen Turkuun rakennettavasta geotermisen energian laitoksesta. Vuoden 2017 syksyllä Naantaliin valmistuu uusi monipolttoainevoimalaitos, jossa Turku Energia on mukana osakkuusyhtiönsä kautta. Tämä voimalaitos nähdään merkittävänä uusiutuvan energian lisääjänä yhtiön energiantuotannossa. Turku Energia toteutti vuoden 2016 aikana Salon kaupunkiin LED-katuvalaistusurakan, jossa puolet kaupungin valaisimista vaihdettiin ledeihin. Aikaansaatu energiansäästö oli noin 80 prosenttia. Turku Energialla on myös kaksi sähköbussien latausasemaa Turussa. Yhtiö on lähtenyt vuoden 2016 aikana mukaan myös aurinkosähkön tuotantoon. Kupittaalla sijaitsevan aurinkovoimalan on Turku Energialle toimittanut kotimainen Areva Solar Oy. Voimalassa käytetään SaloSolarin valmistamia aurinkopaneeleja. Voimalan arvioitu vuosituotanto on noin 62 500 kWh. Voimalaa laajennetaan vuoden 2017 kevään aikana, jonka jälkeen vuosituotanto kasvaa noin 87500 kWh:iin. Energiayhtiö myy paneeliosuuksia asiakkailleen, jolloin paneelin tuottama sähkö hyvitetään osuuden haltijalle sähkön pörssihinnan mukaisesti.

Vienti

Ei