Polttoaineen jakelu

Yritys Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut Liikevaihto (milj. €) Henkilöstö Suomessa Pääasiallinen liiketoiminta-alue
Gasum (konserni)

Biokaasun tuotanto, myynti ja jakelu

843 343 Biokaasu ja muu bioenergia
Neste Oyj

Biodieselin jalostus ja jakelu

11589

n/a

Nestemäiset biopolttoaineet, vety ja akkukemikaalit
St1

Bioetanolin jalostus ja jakelu, geoterminen energia, lämpöpumput, aurinkosähköjärjestelmät

5500 244 Nestemäiset biopolttoaineet, vety ja akkukemikaalit
Versowood Oy

Metsäteollisuus: puunjalostus, puupelletit

350

730

Puuenergia
Wärtsilä Oyj

Suuret aurinkovoimalat, kaasumoottorit, monipolttoainevoimalat, LNG-terminaali- ja jakelujärjestelmät, merenkulun energiatehokkuus

4801

3550

Teknologiateollisuus
Woikoski Oy

Kaasun ja vedyn tuotanto ja jakelu

54 n/a Nestemäiset biopolttoaineet, vety ja akkukemikaalit