Jyväskylä

Yritys Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut Liikevaihto (milj. €) Henkilöstö Suomessa Pääasiallinen liiketoiminta-alue
Aidon Oy

Sähkölaitteiden valmistus, ohjelmistot ja konsultointi: energiapalvelulaitteet (älykkäät sähkömittarit), luentajärjestelmät, älyverkkosovellukset, palvelukonseptit

47 58 Sähköverkot
BioGTS Oy

Biokaasulaitteet ja -voimalat

11 47 Biokaasu ja muu bioenergia
C2 Smartlight Oy

Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmät

2 16 Valaistus
EcoEnergy SF Oy

Biokaasun ja biopolttoaineen tuotanto

1 Biokaasu ja muu bioenergia
Lämpöykkönen Oy

Maalämpöjärjestelmät, ilmalämpöpumput, aurinkolämpöjärjestelmät, lämmön talteenottojärjestelmät

17

70

Lämpöpumput ja muu lämmitys
Moventas Gears Oy

Tuuliturbiinien vaihteistot

105 320 Tuulivoima
Numerola Oy

Tuulivoiman suunnittelu ja tuotantoanalyysit

8 Konsultointi ja suunnittelu
Osakeyhtiö lamit.fi

Älykäs kiinteistön energianhallinta, energiatehokkuuspalvelut, pilvipalvelut

9 Energiapalvelut
Vapo (konserni)

Bioenergian raaka-aineet, turve

392

515

Puuenergia