Tampereen Sähkölaitos Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
274
Henkilöstö Suomessa
381
Koko henkilöstö
381
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: bioenergia, vesivoima, tuulivoima

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Tampereen Sähkölaitos -konserni tuottaa ja jakelee sähköä, kaukolämpöä ja -kylmää sekä jakelee maakaasua asiakkailleen pääasiassa Pirkanmaan alueella. Konsernissa on pienennetty fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja toiminnan hiilidioksidipäästöt pienenivät vuoden 2016 aikana 18 %. Tampereen Sähkölaitoksen tavoitteena on nostaa uusiutuvien osuus energiantuotannostaan 43 %: iin vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä energiayhtiön tuottamasta sähköstä noin 33,1 % ja kaukolämmöstä noin 43,4 % tuotetaan uusiutuvalla energialla. Yritys on viime vuosien aikana investoinut bioenergiaa käyttäviin lämpölaitoksiin sekä on myös osakkaana Suomen Hyötytuulessa.

Vienti

Ei

Sijainti

61.4908045, 23.7683839