Tammisaaren Energia Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
18
Henkilöstö Suomessa

32

Koko henkilöstö

32

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: uusiutuvaan energiaan perustuva energiantuotanto, aurinkosähköjärjestelmien myynti ja avaimet käteen- ratkaisut, sähköautojen lataaminen

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Tammisaaren Energia Oy:n energiantuotanto perustuu paikallisiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Vuodesta 2015 lähtien yrityksen myymä sähkö on ollut 100 % uusiutuvaa. Vuonna 2015 yritys tuotti itse noin 30 % myymästään sähköstä (sis. bioenergia ja tuulivoima). Ostettu sähkö on puolestaan pohjoismaista vesivoimaa. Omassa kaukolämpölaitoksessaan Tammisaaren Energia käyttää noin 99-prosenttisesti puupohjaista uusiutuvaa polttoainetta. Yritys on tuonut lisäksi Hankoon ja Tammisaareen muutamia sähköautojen latauspisteitä sekä alkanut myydä ja asentaa aurinkoenergian tuotantojärjestelmiä aina 11 kW:iin asti. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa aurinkoenergian parissa lähivuosien aikana.

Vienti

Ei