St1

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
5500
Henkilöstö Suomessa
244
Koko henkilöstö
244
Päätoimipaikka
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Bioetanolin jalostus ja jakelu, geoterminen energia, lämpöpumput, aurinkosähköjärjestelmät

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

St1 tuottaa biojätteestä valmistettua korkeaseosetanolia RE85. Polttoaine vähentää fossiilisia elinkaaripäästöjä jopa 80 %. Polttoainetta valmistetaan  elintarviketeollisuuden, kauppojen ja kotitalouksien biojätteestä. RE85-polttoainetta jakelevia St1-asemia on Suomessa tällä hetkellä noin 50. Yrityksellä on bioetanolitehtaita Suomessa ja Ruotsissa. St1:llä on myös geolämpölaitoshanke Otaniemessä. St1 tarjoaa lisäksi lämpöpumppuratkaisuja palveluliiketoiminnan muodossa esimerkiksi taloyhtiöille. St1 omistaa yhdessä S-Voiman kanssa Suomen suurimman tuulivoimayhtiön Tuuliwatti.

Vienti

St1 Nordic toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa