Siemens Osakeyhtiö

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
215
Henkilöstö Suomessa
430
Koko henkilöstö
430
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Sähköjärjestelmät: tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon

Energiakokeilut
Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Siemens Osakeyhtiö tarjoaa ratkaisuja ja palveluja koko energian tuotanto- ja kulutusketjuun. Yritys työskentelee muun muassa sähköisen liikenteen ja kodin energiankulutuksen hallinnan sekä rakennusautomaation parissa. Yrityksellä onkin laaja älykkään sähköverkon tuotteiden ja palveluiden valikoima. Siemens tarjoaa myös sähköistä liikennettä tukevaa latausinfrastruktuuria. Siemensillä on Suomessa useita esimerkkejä energiatehokkuuden edistämisestä ja älykkään energian ratkaisujen toteuttamisesta. Yritys on muun muassa kehittänyt Suomen ensimmäisen kiinteistöön asennetun akkuvaraston Viikin ympäristötaloon.Toisena esimerkkinä kiinteistöistä on kauppakeskus Sello Espoossa, jonne Siemens on toimittanut rakennusautomaatiojärjestelmän. Siemens on mukana Lahdessa toteuttamassa ESCO-hanketta, jossa vähennetään kymmenen kiinteistön energiankulutusta.

Vienti

n/a