Ramboll Finland Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
201
Henkilöstö Suomessa
2200
Koko henkilöstö
2200
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Maankäyttö-, kaupunki- ja liikennesuunnittelu, materiaalitehokkuustarkastelut, materiaalien hyötykäytön kehitys, riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntijapalvelut, paikkatieto- ja tietomallinnuspalvelut, energia-alan konsultointipalvelut

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Ramboll Finland on yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritys. Sen toimialoja ovat muun muassa rakentaminen, infra & liikenne, vesi, ympäristö & terveys, energia, öljy & kaasu ja konsultointi. Suomessa Ramboll on ollut mukana lukuisissa erilaisissa älykkään liikenteen ja tuulivoiman projekteissa. Näitä ovat esimerkiksi Vähänkyrön tuulivoimapuisto Vaasassa, Seinäjoki-Oulu rautatie-ratahanke sekä Lahden kaupungin pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelma. Rambollin älyliikenteen hankkeet ovat liittyneet esimerkiksi sähköiseen liikenteeseen, älyliikenteen pilotteihin sekä autojen yhteiskäyttöön. Hankkeita on tehty yhteistyössä muun muassa Liikenneviraston, Tampereen ja Turun kaupunkien sekä Helsingin kaupungin kanssa. Ramboll Finlandin perustana on 1962 perustettu entinen Viatek, joka 1990-luvun alusta lähtien kuului ruotsalaiseen Scandiaconsult-konserniin. Rambollin ja Scandiaconsultin yhdistymisen myötä vuonna 2003 yrityksestä tuli osa kansainvälistä Ramboll-konsernia.

Vienti

Tanska, Ruotsi, Norja, USA, Baltia, Venäjä