Prometec Solutions Oy

Yrityksen kotisivut
Henkilöstö Suomessa
4
Koko henkilöstö
4
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Puuenergian raaka-aineen laadunvalvontajärjestelmät

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Prometec tarjoaa Q-Link nimistä palvelukokonaisuutta voimalaitosten biopolttoaineen laadunvalvontaan. Palvelu kattaa näytteenoton laitokseen tulevasta biopolttoainekuormasta, standardoidut näytteenkäsittelyt sekä kosteusmittaukset. Mittaamisen avulla päästään säästöihin, sillä voimalaitokset voivat maksaa polttoaineesta todellisen energiasisältötiedon perusteella. Samalla myös polttoaineen laatua pystytään kontrolloimaan ja parantamaan. Mittaamisen jälkeen tiedot siirtyvät suoraan voimalaitoksen polttoainetietojärjestelmään. Järjestelmä on jo käytössä Kainuun Voima Oy:llä sekä Otamäen Lämpö Oy:llä. Kummassakin kohteessa on raportoitu säästöistä, kun polttoaineen kosteusmittaukseen on saatu luotettavuutta ja tarkkuutta. Prometec oli KasvuOpen -kilpailun finalisti vuonna 2015.

Vienti

Tavoitteena kansainvälistyminen

Sijainti

64.2311428, 27.7040586