Pöyry Oyj

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
529
Henkilöstö Suomessa

1600

Koko henkilöstö

1600

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Uusiutuvan energian rakentaminen, konsultointi

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Pöyry tukee asiakkaitaan uusiutuvaan energiaan liittyvissä projekteissa. Sen palveluita ovat muun muassa suunnittelu, ympäristökonsultointi sekä projektien hallinta. Pöyry toimii neuvonantajana yritykselle mm. tuulivoimasuunnittelussa. Energiamuotoja, joissa yritys on mukana, ovat bioenergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, tuulivoima sekä jätteiden käsittely energiaksi. Yrityksellä onkin pitkäaikainen ja laaja kokemus energia-alalta ja se mainostaa, että 70 % eurooppalaisista energia-alan toimijoista käyttää Pöyryä neuvonantajanaan. Pöyry on tehnyt vuonna 2013 laajan raportin nesteytetyn maakaasun (LNG) mahdollisuuksista liikennepolttoaineena Euroopassa sekä Suomessa.

Vienti

Pöyry toimii 40 eri maassa 130 eri toimipisteessä.