Osakeyhtiö lamit.fi

Yrityksen kotisivut
Henkilöstö Suomessa
9
Koko henkilöstö
9
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Älykäs kiinteistön energianhallinta, energiatehokkuuspalvelut, pilvipalvelut

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Lamit laskee ja mittaa rakennusten energiankulutusta sekä muita ominaisuuksia. Energialaskennassa hyödynnetään simulointia ja mallinnusta. Esimerkiksi energiatodistuksen tekijä voi käyttää Lamitin energialaskentaohjelmaa laatiakseen energiatodistuksen. Lamit tarjoaa palveluita liittyen rakennusten energialaskentaan ja energiatehokkaaseen suunnitteluun. Näitä ovat esimerkiksi lämpö-, aurinko- ja energiaselvitykset. Lamitilla on myös Lamitor -niminen rakennusten tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmä, joka koostuu pilvipalvelusta sekä mittauslaitteista. Lamitor on IoT -järjestelmä, johon voidaan liittyä monenlaisilla muilla mittaavilla järjestelmillä. Lamitor jalostaa mitattua tietoa analysoimalla sitä asiakkaan hyödynnettäväksi. Lämpöselvityksen avulla lasketaan uuteen tai vanhaan rakennukseen kokonaistaloudellisin lämmitystapa. Aurinkoselvitys tukee lämmitystä, valittiin sitten aurinkosähkö tai -lämpö. Lamit mitoittaa kohteeseen optimoidut laitteet kaikilta osin. Yrityksen energiasuunnittelupalveluun puolestaan kuuluvat rakennusten sähkö- ja LVI-suunnittelu.

Vienti

Ei