Numerola Oy

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Henkilöstö Suomessa
8
Koko henkilöstö
8
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Tuulivoiman suunnittelu ja tuotantoanalyysit

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Numerola Oy tekee tuulivoiman tuotantoanalyyseja tuulivoimahankkeiden suunnittelun ja hankekehittämisen tueksi. Yritys on ilmavirtausten fysiikkaan perustuvan CFD-virtauslaskennan kehittäjä.  Numerola tuottaa tietoa suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen tuotantopotentiaalista sekä ympäristövaikutuksista, kuten melu-, välke- ja näkyvyyshaitoista. Tällöin tuulivoimaloita voidaan rakentaa kohteisiin, joissa sen tuotanto-olosuhteet ovat optimaaliset ja haitat hyväksyttävällä tasolla. Numerola on tuottanut tuotantoanalyyseja Taaleri Energian tuulivoimahankkeisiin. Tuulimallinnuksia hyödynnetään myös kaupunkisuunnittelussa.