Vuoden 2017 kaukolämpötilastot: kaukolämmön käyttö 33 TWh, arvo 2,5 miljardia

Uutinen
Julkaistu

Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilaston mukaan Suomessa käytettiin vuonna 2017 33,2 TWh kaukolämpöä. Kaukolämmön keskihinta oli 7,6 snt/kWh. Näin markkinan suuruudeksi (laskettuna käyttö x keskihinta) tulee noin 2,5 miljardia euroa. Energiateollisuus ry:n tilaston mukaan vahvan kerrostalorakentamisen kasvun myötä kaukolämmön markkinaosuus kaikissa uudisrakennuksissa oli vuonna 2017 yli 60 %.

Kaukojäähdytystä tuottaa 9 energiayritystä yhteensä 223 GWh, josta lämpöpumpuilla tuotetaan yli 70 %. Hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön lähteenä on yleistynyt ja vuonna 2017 se oli noin 3500 GWh, mikä on 9 % kaukolämmön energialähteistä.

Biomassan osuus kaukolämmön energialähteistä oli 36 %. Fossiilisten ja turpeen osuus oli 49 % (siitä kivihiili suurimpana 23 %) ja muut 6 %.

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat ennätyksellisen alhaiset eli 149 g/kWh.

Lähde
Energiateollisuus ry