Vuoden 2017 sähkötilastot: nettotuonti Suomessa ennätyksellisen suurta, kotimaisen tuotannon arvo 2 miljardia

Uutinen
Julkaistu

Energiateollisuus ry:n sähkötilaston mukaan nettotuonnin osuus oli vuonna 2017 ennätykselliset 23,9 %. Kotimaisen sähköntuotannon arvo pysyi ennallaan ja oli noin 2,1 miljardia euroa. Sähköntuotannon arvo on laskettu Suomessa tuotetun sähkön määrällä ja keskimääräisellä Suomen aluehinnalla (NordPool Spot). Kotimaisen tuotannon arvo on ollut tällä tasolla nyt kolme vuotta. Vielä vuonna 2010 tuotannon arvo oli lähes 4,5 miljardia euroa. Vuonna 2017 eniten sähköä tuotiin Ruotsista (15 TWh) ja Venäjältä (6 TWh).

Kotimaassa tuotetusta sähköstä oli uusiutuvaa jo 47 % (vesivoima 22,5 %, biomassa 16,8 % ja tuulivoima 7,4 %), ydinvoimaa 33,2 %, fossiilista ja turvetta 18, 7 % (kivihiili 9,5 %, maakaasu 4,9 %, turve 4,1 % ja öljy 0,2 %) ja jätepohjaista 1,4 %. Prosenttisosuudella kerrottuna kotimaisen uusiutuvan sähkön tuotannon arvo oli noin 1 miljardi euroa. 

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt jäivät 2017 pienemmiksi kuin koskaan mittaushistoriassa (89 g/kWh).

Sähköautojen lukumäärän vuoden 2017 lopussa Energiateollisuus arvioi olleen 1671 kappaletta ja ladattavien hybridien 5451. Ladattavien hybridien lukumäärä yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde
Energiateollisuus ry