NCC Suomi Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
684
Henkilöstö Suomessa

1539

Koko henkilöstö

1539

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Rakentaminen, kiinteistökehitys ja infrastruktuuri

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

NCC Suomi Oy on ruotsalaisen NCC AB:n omistama rakennusyritys. NCC Suomen liikevaihto muodostaa noin 10 % koko NCC:n liikevaihdosta ja rakennukset-toimialalla noin 25 %. NCC panostaa rakennuksissaan energiatehokkuuteen. Tämä näkyy energiatehokkaiden rakennusratkaisujen lisäksi myös siinä, että NCC mittaa ja vertaa toteutunutta energiankulutusta suunniteltuun energiankulutukseen kaikissa rakennuksissaan, jossa se on toiminut kokonaisurakoitsijana. Yhtiö tarjoaa useita kestävän kehityksen ratkaisuja, mm. rakennusten ympäristösertifiointeja ja uusiutuvan energian ratkaisuja rakennuksissa. NCC tarjoaa palveluita myös tuulipuistojen rakentamiseen liittyen. Näitä ovat tuulivoimapuistojen tiestön, perustusten, sähkö- ja tietoliikennetöiden suunnittelu ja rakentaminen. Yritys onkin mukana monessa meneillään olevassa kotimaisessa tuulipuistohankkeessa tällä hetkellä, ja sillä on Taaleri Oyj:n kanssa puitesopimus tuulipuistojen rakentamisesta. NCC Suomi Oy:n edeltäjä Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy on perustettu vuonna 1947.

Vienti

Ei