Metsä Group

Liikevaihto 2016 (milj. €)
4658
Henkilöstö Suomessa

4927

Koko henkilöstö

4927

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Metsäteollisuus: puunjalostus, bioenergia, biosähkö, biokaasu, biopolttoaineet

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Metsä Group on johtavia bioenergian tuottajia ja käyttäjiä Suomessa. Yrityksen käyttämistä polttoaineista 85 % on puupohjaisia. Äänekoskelle ollaan parhaillaan rakentamassa Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren toimesta suurta biotuotetehdasta, jonka on määrä aloittaa tuotantonsa vuoden 2017 loppupuolella. Tehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi (1,2 mrd. €), ja tehdas synnyttää kaikkiaan 1500 uutta työpaikkaa suorassa arvoketjussaan. Pelkästään puusta tuotettua energiaa käyttävässä tehtaassa tullaan valmistamaan esimerkiksi sellua, mäntyöljyä, erilaisia bioenergiatuotteita ja muita biotuotteita. Tehtaan luvataan lisäävän uusiutuvan energian osuutta Suomessa noin kahdella prosenttiyksiköllä. Metsä Group kertoo investoivansa tuotantoon vuosina 2015–2017 yhteensä noin kaksi miljardia euroa, josta noin 85 prosenttia suuntautuu Suomeen.

Vienti

Toimintaa noin 30 eri maassa, maailmanlaajuinen myynti yhteensä noin 120 maahan