Lempäälän Lämpö Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
6
Henkilöstö Suomessa

6

Koko henkilöstö

6

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: omavarainen energiajärjestelmä (aurinkosähkö, polttokennot, kaasumoottorit ja akusto)

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Lempäälän Lämmön omistama Lempäälän Energia on saanut TEM:ltä 4,74 milj. euroa kärkihanketukea vuoden 2017 alussa uudenlaisen energiajärjestelmän kehittämiseen. Koko projektin kustannus olisi noin 31,4 milj. euroa. Hankkeessa rakennettaisiin energiaomavaraisuuteen perustuva energiajärjestelmä. Se pitäisi sisällään aurinkopaneelikentän (4 MW), polttokennot (116 kW), kaasumoottorit (8 MW) ja akuston, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset. Sähköverkon ohjaus ja verkkorakenne toteutetaan älykkään sähköverkon mukaisesti. Hankkeen tärkeänä osana nähdään sähkön laadun ja saatavuuden ylläpito uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa. Mikroverkon hallinnassa sovelletaan automaatioratkaisuja, jotka mahdollistavat mikroverkon toiminnan itsenäisenä saarekkeena, osana julkista sähkönjakeluverkkoa tai kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservinä.

Vienti

Ei