Lammaisten Energia Oy

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
7
Henkilöstö Suomessa
16
Koko henkilöstö
16
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: aurinkosähkö, tuulivoima, vesivoima, sähköautojen latausjärjestelmät

Energiakokeilut
Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Lammaisten Energia Oy aloitti kesällä 2015 aurinkopaneelien vuokraamisen asiakkailleen SUN-brändin alla. Energiayhtiö vuokraa paneeleita omasta 24 kWp:n aurinkovoimalastaan. Vuoden 2017 huhtikuun tilanteen mukaan kaikki voimalan paneelit on vuokrattu asiakkaille ja mahdollisen lisäaurinkovoimalan rakentamista kartoitetaan. Loppuvuodesta 2015 satakuntalaiset yritykset Satmatic Oy ja Lammaisten Energia Oy solmivat konsortiosopimuksen, jonka tavoitteena on yhteistyöllä saavuttaa aurinkosähköjärjestelmien myynti täyden palvelun toimituksena. Konsortio tarjoaa osallistumismahdollisuuksia myös muille energiayhtiöille ja yhteisen SUN-brändin käyttömahdollisuutta. SUN-aurinkosähkö -nimen alla tarjotaan erilaisia pakettiratkaisuja niin yhteistyökumppaneille kuin suoraan kuluttaja-asiakkaillekin. Paketit sisältävät kokonaisvaltaisen palvelun aina aurinkovoimalan kartoituksesta paneelien ja invertterien maahantuontiin ja asennukseen. Tehdyllä sopimuksella on tarkoitus lisätä aurinkovoimaloiden rakentamista ja ekologista sähkötuotantoa Satakunnassa ja koko Suomessa. Järjestelmiä tarjotaan myös rahoituksella yhteistyössä OP-Satakunnan kanssa. Yhtiö omistaa myös vesi- ja tuulivoiman tuotanto-osuuksia. Lammaisten Energia on ollut myös mukana toteuttamassa sähköautojen latausverkostoa Satakunnan alueella yhdessä muiden paikallisten energiayhtiöiden kanssa.

Vienti

Ei