Ilmatieteen laitos

Yrityksen kotisivut
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Palvelut tuulivoimahankkeiden suunnitteluun (mittaukset, tuotantoanalyysit), sääennusteet liittyen tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaan, uusiutuvaan energiaan liittyvä tutkimus: modernit säähavaintotekniikat ja sääennusteiden kehitys, vaikuttavuus- ja riskienhallintaennusteita

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Yritys tuottaa muun muassa sääennusteita tuuli-, aurinko- ja vesivoiman käyttöön liittyen, tuulimittauksia ja tuotantoanalyysejä tuulienergiahankkeiden suunnittelun tueksi sekä tutkii ja kehittää kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä ja sääennusteita uusiutuvan energian tarpeisiin. Ilmatieteen laitoksella on Helsingin Kumpulassa 20 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmä, jonka avulla se tutkii erilaisten sääolojen vaikutusta energiantuotantoon. Ilmatieteen laitoksella painotetaan enenevässä määrin uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Yksi esimerkki näistä on Ilmatieteen laitoksella työskentelevän Sami Niemelän EE-VaGe- projekti. Siinä rakennetaan pilottipalvelu, joka perustuu Ilmatieteen laitoksen avoimen datan rajapintoihin. Kyseisen projektin ensisijaisena tavoitteena on parantaa sääennustusdatan hyödynnettävyyttä energiasektorin sovelluksissa.

Vienti

Kansainvälisiä projekteja