Helen (konserni)

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Liikevaihto 2016 (milj. €)
782
Liikevaihto 2017 (milj. €)
805
Henkilöstö Suomessa
1144
Koko henkilöstö
1144
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: aurinkosähkö, sähkön varastointi, kysyntäjousto

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Helen-konsernin omistaa Helsingin kaupunki. Helen tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä monipuolisia palveluja energian pientuotantoon ja kotitalouksien energiatehokkuuden tehostamiseen. Helenillä on myös Helsingissä kaksi aurinkovoimalaa, jotka kuuluvat Suomen suurimpien joukkoon. Niiden yhteenlaskettu teho on 1193 kWp, joten ne muodostavat tällä hetkellä noin 13 % koko Suomen verkkoon kytketystä aurinkosähkötuotannosta. Helenin kaukolämmön tuotanto kattaa yli 90 % Helsingin lämmöntarpeesta. Vuoden 2016 aikana yritys alkoi tuottaa kaukolämpöä myös kotimaisista jätteistä valmistetulla biokaasulla. Salmisaaren biolämpölaitos otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018. Helen rakennutti Suvilahteen Helsinkiin vuoden 2016 keväällä yhden Pohjoismaiden suurimmista sähkövarastoista, jonka energiakapasiteetti on 600 kWh. Helen jälleenmyy sähkövarastoja kotitalouksiin sekä yksittäin että yhdessä aurinkosähköjärjestelmien kanssa.

Yritys kehittää lisäksi kysyntäjoustopalveluja sekä on myös mukana hyödyntämässä älykästä kotiautomaatiojärjestelmiä. Helen on myös yksi sähköautojen latauspisteitä tarjoavan Virran perustajista ja omistajista. Helenillä on noin 40 latauspisteestä koostuva sähköautojen latausverkosto Helsingissä ja Suvilahteen asennettiin syksyllä 2017 Suomen ensimmäinen kaksisuuntainen latauspiste. Lisäksi Helen tarjoaa latauspisteita yritysksille ja taloyhtiöille.

Vienti

Ei