Halton Group

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Liikevaihto 2016 (milj. €)
200
Henkilöstö Suomessa
430
Koko henkilöstö
430
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteet, -palvelut ja ratkaisut

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Halton on erikoistunut sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteisiin, -palveluihin ja ratkaisuihin. Haltonin tavoitteena on luoda käyttäjilleen miellyttäviä ja turvallisia sisäympäristöjä, jotka ovat elinkaareltaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja energiatehokkaita. Yrityksen osaamis- ja tuotealueita ovat ilmanjako, ilmavirtojen hallinta, paloturvallisuus, keittiö- ja laivakeittiöilmanvaihto, ilmanpuhdistus ja sisäympäristöjen hallinta. Halton tarjoaa myös energia-auditointi- sekä toimitilojen hallinta- ja valvontapalveluita. Halton toimittaa ratkaisuja kaupallisista ja julkisista kiinteistöistä terveydenhuoltoon ja laboratorioihin sekä ammattikeittiöihin ja ravintoloihin (Halton Foodservice). Halton Foodservice valmistaa ammattikeittiöiden ilmanvaihtoratkaisuja, ja noin puolet konsernin liikevaihdosta tulee tästä yksiköstä. Halton Foodservicen tuotteisiin kuuluu myös automatisoitu ja verkkokäyttöinen energianhallintajärjestelmä F.O.R.M. Halton on myös yksi tunnetuimmista sisäilmastoratkaisujen toimittajista laivoihin ja öljynporauslautoille (Halton Marine). Yritys työllistää Suomessa noin 430 henkeä (Kausala 279, Lahti 143, Helsinki 11 hlö).

Vienti

Halton toimii 35 maassa maailmanlaajuisesti. Tuotantolaitoksia sek tutkimus- ja tuotekehitystä Euroopan maiden lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.