Finnfund

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Henkilöstö Suomessa
68
Koko henkilöstö
68
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Kehitysrahoitus, aurinkoenergia- ja tuulivoimaprojektit

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Yli 90-prosenttisesti Suomen valtion omistama Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) rahoittaa kehitysmaissa toimivia ja niihin perustettavia yrityksiä. Kolme neljäsosaa uusista rahoituspäätöksistä tulee valtion omistajaohjauksen asettamien tavoitteiden mukaan kohdistua vähiten kehittyneisiin maihin (LDC), muihin matalan tulotason maihin (LIC) tai alemman keskitulotason maihin (LMIC). Muita kohdemaita ovat olleet esimerkiksi Venäjä ja Kiina. Sijoituskohteessa tulee olla suomalainen yritys osakkaana tai sijoitukseen tulee liittyä suomalainen intressi muilla tavoin. Finnfund ei jaa osinkoa omistajilleen, vaan yhtiön tuottamat voitot investoidaan uusiin projekteihin. Finnfundin rahoituskohteita ovat olleet esimerkiksi aurinkovoimalat Jordaniassa (102 MW) sekä Hondurasissa (100 MW) sekä 310 MW:n tuulipuisto Keniassa. Finnfund pyrkii kohdistamaan rahoituksensa rahoituksen niukkuudesta kärsiville pienille ja keskisuurille yrityksille kehitysmaissa, mutta jotkut hankkeista ovat suuria, esimerkiksi jälkimmäisenä mainittu Kenian tuulipuisto on suurin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Vienti

Ei vientiä. Finnfund voi rahoittaa yrityksiä OECD:n kehitysapukomitean kehitysmaiksi luokittelemissa maissa (vähiten kehittymättömät maat, matalan tulotason maat, keskitulotason maat) sekä Venäjällä.

Sijainti

60.1639266, 24.9400889