Usein kysyttyä

Miten voin täydentää tai kommentoida yrityskuvausta?

Kaikki palaute on erittäin tervetullutta! Lähetä palautteesi professori Raimo Loviolle, Aalto-yliopisto, sethanke.yritystietokanta [at] aalto.fi

Miten saan oman yritykseni mukaan tietopankkiin?

Tietokanta ei ole kattava, mutta tarkoitus on kehittää siitä edustava suomalaisen energiamurroksen ymmärtämisen kannalta. Otamme mielellämme vastaan uusia perusteltuja ehdotuksia! Lähetä tiedot yrityksestäsi ja linkki lisätietoihin professori Raimo Loviolle, Aalto-yliopisto, sethanke.yritystietokanta [at] aalto.fi

Uutispalstan kehittäminen

Tarkoituksemme on kehittää uutispalstaa niin, että se tulee sisältämään energiamurroksen kannalta merkittävät tietokannassa olevien yritysten uudet ratkaisut ja tapahtumat. Näin uutisvirrasta on tarkoitus muodostaa hankkeen seuraavan 3 vuoden aikana havainnollinen kuvaus siitä miten energiamurros etenee. Lisäksi tuotamme palstalle pieniä yhteenvetoja eri toimialojen ja yritysryhmien tilanteesta. Ehdotuksia uutisiksi voi lähettää, sethanke.yritystietokanta [at] aalto.fi.

Miksi juuri nämä yritykset?

Tietokantaan kootaan yhteen sellaisia suomalaisia tai Suomessa toimivia yrityksiä, jotka hyötyvät konkreettisesti energiamurroksesta tai joutuvat joka tapauksessa alansa merkittävinä toimijoina kohtaamaan murroksen jollakin tavalla. Yritykset voivat esimerkiksi hyödyntää uusia ja puhtaita energiateknologioita sekä tarjota erilaisia energiaa säästäviä palveluita.

Yritysten ei kuitenkaan tarvitse olla energia-alalla toimivia yrityksiä. Olemme tiedostaneet, että tietopankin yritykset ovat hyötyneet tai voivat hyötyä energiamurroksesta monin eri tavoin ja yli toimialarajojen. Siten liian tiukkoja rajauksia toimialojen suhteen ei ole ollut mielekästä tehdä. Myös toteutuneet vientihankkeet, ilmeiset vientimahdollisuudet, innovatiivisuus sekä merkittävyys Suomen markkinoilla on tarkoitus olla tietokantaan kuuluvia yrityksiä yhdistäviä tekijöitä.

Olemme etsineet tietokantaan sopivia yrityksiä omista verkostoistamme, järjestämiemme tapahtumien kautta, kotimaisista suurimmista talous- ja päivälehdistä sekä esimerkiksi Cleantech Finland –sivuston avulla. Olemme ottaneet tietokannassa nyt oleviin yrityksiin yhteyttä ja kysyneet heiltä tarkempia tietoja sähköpostitse. Tiedot saattavat olla tarkemmat niiden yritysten kohdalla, jotka ovat vastanneet yhteydenottoihimme. Kiitos kaikille vastanneille!


Kenelle tietopankki on tarkoitettu?

Viranomaisille, poliitikoille ja medialle: Missä määrin Suomessa hyödynnetään energiamurroksen mukanaan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia? Millä toimialalla on jo paljon yrityksiä ja keskinäistä kilpailua, millä taas vähemmän? Millaisia ratkaisuja on onnistuttu viemään ulkomaille? Millaisia teknologioita yritykset toiminnassaan hyödyntävät ja kehittävät? Energiamurroksessa myös digitalisaatio on keskeisessä roolissa. 

Muille tutkijoille: Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää tutkimusaineistojen avaamista. Energiamurros.fi –sivuston avulla muut tutkijat voivat kartoittaa kenttää sekä saada kattavan, yhteen paikkaan kootun käsityksen siitä, mitä energiamurros Suomessa tarkoittaa liiketoiminnan näkökulmasta. 

Yrityksille ja muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia energiamurros tarjoaa kotimaisille yrityksille. Toivomme, että tietopankki lisää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä alalla toimivien yritysten kesken. Mitä muita vastaavia tietopankkeja Suomessa on koottu?

Cleantech Finland on suomalaisen cleantech-asiantuntijuuden ja kestävien innovaatioiden keskittymä. Cleantech Finlandin jäseneksi pääseminen on ilmaista, mutta jäsenten on täytettävä Cleantech Finlandin asettamat kriteerit. Monet tässä tietopankissa olevat yritykset löytyvät myös Cleantech Finlandin sivuilta. 

Motivan GreenEnergyCases-palvelusta saa tietoa ja siellä voi kertoa uusimmista energia-alan sovelluksista, suomalaisesta energiaosaamisesta ja mielenkiintoisista vierailukohteista.

Tietopankki osana SET-hanketta

Tietopankki on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Smart Energy Transition –hanketta. Tutkimme, miten Suomi voisi hyötyä globaalista energiamurroksesta, ja osana tätä olemme selvittäneet, miten suomalaiset tai Suomessa toimivat yritykset hyötyvät energiamurroksesta. SET-hanke on myös tuottanut tietokannan energiakokeiluista (Energiakokeilut.fi) jossa on mukana muun muassa tämän tietokannan yritysten toteuttamia projekteja. Teemme jatkossa linkkejä näiden kahden tietokannan välille.