Etelä-Savon Energia Oy (konserni)

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
51
Liikevaihto 2017 (milj. €)
48
Henkilöstö Suomessa
110
Koko henkilöstö
110
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: uusiutuvaan energiaan erikoistunut energiantuottaja

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Etelä-Savon Energia tuottaa sähköä sekä lämpöä Pursialan voimalaitoksessa CHP-tuotantona. Kyseisessä voimalaitoksessa käytetään polttoaineena puuta noin 80-prosenttisesti, sisältäen metsäenergiapuun ja teollisuuden puutähteen. Tukipolttoaineena käytetään polttoturvetta. Pursialan voimalaitoksen vuosittainen sähköntuotantokapasiteetti on noin 400 GWh ja kaukolämpöä laitos pystyy tuottamaan noin 130 MW teholla. Tämän voimalan lisäksi yritys tuottaa sähköä osakkuusyhtiöiden kautta vesi- sekä tuulivoimalla. Etelä-Savon Energialla on 45 prosentin omistus Koskienergia Oy:stä, joka omistaa vanhaa vesivoimaa. Aurinkoenergiaa ESE tuottaa Sun Mikkeli -aurinkopuistossa sekä Ristiinan aurinkokeräinjärjestelmällä. Lisäksi ESE on osaomistajana Haminassa ja Raahessa sijaitsevissa tuulivoimaloissa. Konsernin sähkönmyyntiliiketoiminnasta on vuoden 2017 syyskuusta alkaen vastannut Lumme Energia Oy, jonka Etelä-Savon Energia Oy (20,6%) omistaa yhdessä Suur-Savon Sähkö Oy:n (79,4%) kanssa. Etelä-Savon Energia osti kysyntäjoustoratkaisuja tarjoavan Enefix Electric Oy:n niin ikään syksyllä 2017.

Vienti

Ei