EPV Energia Oy

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Liikevaihto 2016 (milj. €)
270
Liikevaihto 2017 (milj. €)
128
Henkilöstö Suomessa
45
Koko henkilöstö
45
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: uusiutuvaan energiaan erikoistunut energiantuottaja

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

EPV Energia panostaa päästöttömään sähköntuotantoon ja kasvattaa uusiutuvien osuutta energiantuotannossaan. Yritys on panostanut myös biopolttoaineisiin rakentamalla maailman ensimmäisen biokaasuttimen. Yrityksen tuottamasta energiasta tällä hetkellä 41,2 % on uusiutuvia, josta suurin osa vesivoimaa. Myös tuulivoima on EPV:n merkittävä liiketoiminta-alue. Vuosien 2016-2020 välillä yritys aikoo lisätä kotimaista tuulivoimakapasiteettiaan rakentamalla tuulivoimapuistoja Pohjanmaan alueelle. EPV Energia on konserniyhtiö, joka toimittaa energiaa Mankala-periaatteella omistajilleen. Edellä mainituista hankkeista vastaavat siten EPV Energian tytär- tai osakkuusyhtiöt. Tuulivoimaa EPV:lle rakentavat sen tytäryhtiöt EPV Tuuli Oy sekä Rajakiiri Oy. Vaskiluodon biokaasuttimen rakentamisesta ja operoinnista puolestaan vastaa EPV:n osakkuusyhtiö Vaskiluodon Voima Oy.

Vienti

Toimintaa myös Ruotsissa sekä Norjassa

Sijainti

63.1014677, 21.6026881