Eneron Oy

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Henkilöstö Suomessa
3
Koko henkilöstö
3
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Mittaukseen perustuvat palvelut, kiinteistöjohtaminen; EnerOnline -energiajohtamisen pilvipalvelu, Cleantech Databank -energiatehokkuusratkaisujen ja tuotteiden tietokanta

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Eneron Oy:n Eneron™ -palvelu on automatisoitu pilvipalvelu kiinteistöjen energiankäytön ohjaamiseen ja tehostamiseen. Palvelu on kehitetty niin, että se voi tunnistaa kiinteistöportfolioista kohteet, joissa on energiatehokkuuden kannalta suurin potentiaali. Ohjelmisto on monipuolinen työkalu, joka myös mallintaa energiankäytön, laskee toimenpiteiden elinkaarikannattavuuden sekä tuottaa erilaista vertailutietoa (benchmarking) energiatehokkuuteen liittyen. Ohjelmisto on yhteinen palvelualusta niin omistajalle, managerille kuin energiatehokkuus- ja PTS -hankkeiden toteuttajille. Palveluihin kuuluu myös sähköisten energia- ja vesilaskujen kulutus- ja kustannustietojen automaattinen luku järjestelmään. Ohjelmisto on verifioitu Bureau Veritaksen toimesta ISO 50 001 -standardin vaatimusten mukaan.

Vienti

Vientikokeiluja Baltian maissa