Eltel Networks (Suomen osuus)

Liikevaihto 2016 (milj. €)
302
Liikevaihto 2017 (milj. €)
280
Henkilöstö Suomessa
1222
Koko henkilöstö
7600
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Sähköverkkopalvelut, tuulivoiman rakentaminen

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Eltel Networks suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää infraverkkoja. Eltel Networks toteuttaa tuulivoimaprojekteissa esimerkiksi kantaverkkoliittymän, tuulivoimalan perustusten sekä tietoliikenneverkon rakentamisen. Uusien tuulipuistojen rakentamisen lisäksi yritys tarjoaa myös niiden ylläpitopalveluita. Eltel on ollut pääurakoitsijana muun muassa Suomen Hyöytytuuli Oy:n tuulipuistohankkeissa Raahessa.

Vienti

n/a