Assemblin Oy

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Liikevaihto 2016 (milj. €)
63
Liikevaihto 2017 (milj. €)
51
Henkilöstö Suomessa
400
Koko henkilöstö
400
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energiatehokkuuspalvelut

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Assemblin-konserniin kuuluva Assemblin Oy tarjoaa paitsi linjasaneeraustoimintaa, myös energiatehokkuuspalveluita kuten rakennuksen etähallintaa, rakennusautomaation palveluita sekä teollisuuden ilmanvaihtoon liittyviä palveluita. Yritys on toteuttanut energiatehokkuusprojekteja Suomessa esimerkiksi hotelleihin, toimistotaloihin sekä liiketiloihin. Nämä projektit sisältävät sopimusaikaisen etäseurannan, raportoinnin sekä myös mahdolliset järjestelmäkorjaukset. Uudisrakennusprojekteissa, joissa Assemblin on mukana, on keskeistä rakennuksien elinkaaren energiatehokkuus. Näissä kohteissa myös taloautomaatio ja energiankulutuksen seuranta ovat keskeisessä roolissa. Yritys toimii Suomessa kahdeksalla eri paikkakunnalla.

Vienti

Assemblin Oy toimii Suomessa?